Budget 2023

Årsregnskab

Formandens beretning

Referat

 

Fra venstre: Gitte, Aksel, Kirsten, Brian, Ulla, Ole, Jan og Ellen.

Fra venstre: Gitte, Aksel, Kirsten, Brian, Ulla, Ole, Jan og Ellen.

Kosmoramas bestyrelse pr. 30. marts 2022

 

Titel

Navn

Funktion/ansvarsområde

Formand

Aksel Christensen

Kontakt: 
27548805

 

 

 

Kasserer

Gitte Just

Økonomi og medlemskartotek

Valgt medlem

Ole Larsen

Referent og byggeudvalg

Valgt medlem

Jan Zepelin

Månedsfolder, webmaster, reklamer og Facebook

Suppleant

Ellen Legarth Vig

Byggeudvalg

Suppleant

Kirsten Jeppesen

Indkøb

Repræsentant

Brian Bendorff Geertsen

Operatørgruppen

Repræsentant

Ulla Andreassen

Café- og eventgruppen, aktivliste

Revisor

Rigmor Sørensen

Regnskab

Revisor

Leif Borregaard

Regnskab

Revisorsuppleant

Benny Forsberg

Regnskab